Kopējais lapas skatījumu skaits

pirmdiena, 2011. gada 26. decembris

Ak,nāciet Viņu pielūgt...

Pāvests Benedikts XVI., 2011.

Divas sievietes Betlēmē, vēsturiskajā Jēzus dzimšanas vietā,2011.Un tie, kuriem aizliegts pielūgt Pestītāju.

Upuris pie teroristu bombardētās Sv.Terēzes baznīcas Nigērijā Ziemssvētku dienā, 2011.

Teroristu bombardētā baznīca Kairā, Ēģiptē, 2011.
Kristus Dzimšanas svētku Vigilijas vakars mūsu klostera kapelā.
Bērni mūsu klostera kapelā, 24.12.2011.Kungs, dāvā mieru cilvēku sirdīs un pasaulē!Un vēlreiz-Piedzimšanas stāsts:).

Kas auklē Bērniņu Jēzu?Vakar vakarā mūsu kaķis bija pazudis.Pēc mūziķu mēģinājumiem dzīvojamā istabā tas būtu saprotams, cik tad var...Tikai šorīt, noskatoties filmiņu, sapratu, kur, iespējams, bijis mūsu kaķis...:)

Klusa nakts...
Kristus-Glābējs ir klāt!
Svētībā bagātus Kristus Dzimšanas svētkus!
Paldies visiem, kuri palīdzēja sagatavot Adventa laiku,svētku dievkalpojumus un pasākumus, kuri bija ar mums kopā, par lūgšanām, apsveikumiem un dāvanām!

Te- vēlreiz ļoti īss atskats uz notikušo:):):).