Kopējais lapas skatījumu skaits

ceturtdiena, 2012. gada 12. aprīlis

Kristus ir augšāmcēlies!


Tavs Dievs nav miris. 
Viņš ir dzīvs! Viņš ir dzīvs!

Sveicienam - mana šī gada Lieldienu dziesma - favorīts!

Grēksūdze ar draudzes kora līdzdalību.

Kādā Vācijas baznīcā atradām šādu paziņojumu:
Ostermontag, den 09.04.2012, 08.30 Uhr Beichtgelegenheit in bestimmter Meinung.
Ostermontag, den 09.04.2012, 11.00 Uhr Beichtgelegenheit unter Mitwirkung des Kirchenchores. 
tulkoju
Otrajās Lieldienās, 9.04.2012 08.30 Grēksūdzes iespējas noteiktā nodomā;
Otrajās Lieldienās, 9.04.2012,11.00 Grēksūdzes iespējas ar draudzes kora līdzdalību:).
Ļoti uzrunā!!!:)
Pārlasiet paziņojumus, kurus izliekat pie ziņojuma dēļa:). Šeit laikam bija domāta Sv.Mise.

Altāris.

" Pie Taviem altāriem, mans Dievs..."
Jauna altāra iesvētīšana Grācā.
Te vēl foto.