5.klase


Labdien, šīs dienas tēma ir " Cilvēka priekšstati par Dievu" 
Pabeidz teikumus, izvēlies vienu attēlu.

Novieto darbu

· uz diska, savas klases ticības mācības mapē vai

· publicē blogā https://dievadraugi.blogspot.com/ kā komentāru vai

· nosūti: noelaop@gmail.com

Ja iespējams, izprintē un ieliec savā mapē.

NEAIZMIRSTI NORĀDĪT VĀRDU, UZVĀRDU, KLASI UN E-PASTU! 

Ja esi blogā, iekopē visu darba lapas tekstu komentāros, ieraksti attēla kārtas nummuru.
Izpildītu darbu nosūti kā komentāru līdz 27.03.

Ievadā noskaties video ar teoloģijas profesora Raiena Rīvsa(Ryan Reeves) tekstu.

.................................................

.................................... 5.klase.

Mani priekšstati par Dievu.
1.Pabeidz teikumus!Pirmo reizi par Dievu man pastāstīja ......................................................................... .

Dievam ir ................................................................................................................... .

Es jūtu Dieva klātbūtni, kad ...................................................................................... .

Ja Dievam būtu krāsa, tā būtu .................................................................................. ...

Es nepiekrītu Dievam, kad ..................................................................................... ...

Dievs izskatās kā ..................................................................................................... .

Es satieku Dievu ...................................................................................................... .2. Izvēlies attēlu, kurš visvairāk līdzinās Tavam priekšstatam par Dievu.Iekopē to savā darbā.
27.03.2020Šodien mācīsimies par Abrahāmu.
Darbiņu varat pildīt blogā https://dievadraugi.blogspot.com/ vai

nosūtot tekstu uz noelaop@gmail.com

NEAIZMIRSTIET  UZRAKSTĪT VĀRDU, UZVĀRDU UN E-MAILA ADRESI!

Paldies un svētīgu nedēļas nogali!


Dieva apsolījumi Abrahamam.


1.Mozus 12,1 – 4(pārraksti šo Rakstu vietu).
Tālāk tekstā daudzpunktu vietā uzraksti pareizo atbildi, izlasot norādīto Rakstu vietu.

Dievs liek pamest Abramam savu zemi  ............................... (1.Mozus 11.28) un doties uz citu zemi.

Abrahams tic Dievam un tā kļūst par ticības varoni(Ebrejiem 11):

· ............................. Gal 3,9; Rom 4,20-21) un

· ..............................( 1.Mozus 22,18; Ebrejiem 11,8)

Dieva dod Abrahamam svētību,kuras augļi sniedzas līdz mūsdienām.VD pravietojumi pirmkārt attiecas un israēla tautu, bet vēlāk uz visām tautām.Svētība,kuru saņem Abrahams,sniedzas līdz israēļa tautai un visiem Kristum ticīgajiem mūsdienās.

· Dieva atbrīvo isrēļa tautu no Ēģiptes verdzības;

· Izved no tuksneša un ieved apsolītajā zemē;

· Pēc Jeruzalemes sagraušanas un trimdas,Dievs atved savu tautu mājās;

· Dievs uzvar visus ienaidniekus;

· Dievs sūta savu Dēlu pie cilvēkiem.

Paklausības piepildījums  .................................. (3.Mozus 26);

Paklausības garīgā puse redzama ticībā, kura raksturo žēlastības laiku.

Abrahams ir ne tikai israēļa miesīgais tēvs,bet visu ticīgo tēvs.

1.Mozus grāmatas apsolījumi attiecas uz JD:

· Gal 3,6-9 – ticīgie kā   ........................................  un

· Rom 4,13-25 ticība ved ...................................... .

Visām tautām caur Abrahāmu un viņa cilts pēcnācēju Jēzu Kristu ir atvērts ceļš uz  ........................................................................(1.Mozus 12,3” tevī tiks svētītas visas zemes ciltis).

Kurš tic Dievam un Viņam paklausa,tiks bagātīgi svētīts.
Komentāri

Populāras ziņas