7.klase

Labdien,
šīs dienas tēma ir "Līdzināšanās Kristum."

  • Ja Tu pildi darbu blogā:iekopē tekstu komentāros, atbildi uz jautājumiem, saglabā un, ja iespējams, izprintē un ieliec savā darbu mapē.Nosūti komentāru.
  • Ja Tu strādā G diskā: atbildi uz jautājumiem, saglabā un, ja iespējams, izprintē.Ievieto izpildīto darbu G diska ticības mācības mapē.
  • Darbu iespējams nosūtīt: noelaop@gmail.com

VIENMĒR NORĀDI SAVU VĀRDU, UZVĀRDU, KLASI UN E-PASTU!


................................................

................................... 7.klase.

Līdzināšanās Kristum.


Kas ir Jēzus? Kāds ir Jēzus?Ir cilvēki, kuri apgalvo, ka Jēzus no Nācaretes nekad nav dzīvojis. Ir cilvēki, kuri apgalvo, ka dzīvoja reiz Jēzus no Nācaretes, bet viņš bija jūdu sprediķotājs, savukārt dievišķā izcelsme un augšāmcelšanās ir cilvēku izdomājums. Citi savukārt uzskata, ka Jēzus bija ekstremāls guru, kuru par viņa neordināro rīcību ieslodzīja, notiesāja un sodīja.Jēzus hellēniskajā kultūrā pārstāvēja jaunu dievības formu. Viņš nebija pusdievs, puscilvēks – kā Herkuless.Jēzus bija patiess Dievs. Un patiess cilvēks. (Youcat 77)Redzamajā Jēzū kļūst redzams neredzamais Dievs. Jēzus kļūst cilvēks. Kā es un Tu. (Youcat 9)

Jāņa Evaņģēlijā 10,30 Jēzus saka: “Es un Tēvs, mēs esam viens."Jēzus lūdz Tēvu, lai Viņš dāvātu mums Svēto Garu, kura vārdā mēs esam aicināti sludināt kristības pieņemšanu (Mateja 28,19).

Tā kā Dievs ir mīlestība, Viņš atnāk pie mums Jēzus Kristus personā un top par radību, kļūst par vienu no mums – par cilvēku.

Jēzus nebija guru ar neskaitāmiem sekotājiem, no kuriem distancējās, lai saglabātu savu statusu un nozīmi. Viņš nesēdēja tronī un negaidīja pagodinājumus un dāvanas. Jēzus juta un pārdzīvoja par cilvēkiem un ar cilvēkiem.Izlasi norādītās Rakstu vietas.

Jēzum bija draugi, un Viņš raudāja kopā ar viņiem: Jāņa 11,17 – 44;

Jēzus dusmojas: Jāņa 2,15 – 17;

Jēzus tika kārdināts: Mateja 4,1 – 11;

Jēzus bija noskumis un baidījās, Viņš lūdza mācekļu atbalstu: Mateja 26, 36 – 46.Izlasi Jāņa 11,17 – 19,34 – 41, 43,44.

Atbildi uz jautājumiem rakstiski:

Kas Tevi pārsteidza stāstā par Lācara piecelšanu no mirušajiem?

Ko šajā stāstā Tu uzzini par Jēzu?

Kas Tev šķiet īpaši svarīgi?

Kas Jēzus ir Tev?Pabeidz darbu ar lūgšanu:

mans Kungs Jēzu Kristu,

Tu esi kļuvis cilvēks, Tu zini, ko nozīmē sāpes, ciešanas, vientulība un zaudējumi. Tu pazīsti mūsu dzīves un zini, ko nozīme kārdinājumi. Paliec ar mums, Jēzu, arī tad, kad izdarām kļūdainus lēmumus, palīdzi mums vienmēr atgriezties uz pareizā ceļa.

Amen.

Komentāri

Populāras ziņas