6.klase

Labdien, šīsdienas tēma ir tikumi.
Nokopē darba lapas saturu, iekopē to bloga komentāros.
Aizpildi darba lapu komentāros, izmantojot Bībeli un savas zināšanas.
Iemācies stāstīt darba lapas saturu.
Nosūti aizpildītu darba lapu kā komentāru līdz 27.03.
Ja iespējams, saglabā to un izprintē.
Darba lapu var atrast arī uz diska un aizpildīto novietot diska ticības mācības mapē.

NEAIZMIRSTI NORĀDĪT VĀRDU, UZVĀRDU, KLASI UN E-PASTU! 

Paldies, lai izdodas!

.............................................................

................................................ 6.klase.Galvenie tikumi.


Kad cilvēks pieņem kristību, viņš kļūst par jaunu radību – Dieva bērnu.

2.Kor 5,17 ........................................................................................................................................................

Visi trīs iniciācijas sakramenti :

1. ..........................................

2. .........................................

3. ...........................................

palīdz izveidot kristīgās dzīves pamatus un cilvēks saņem dievišķās dabas daļu.( Pāvils VI., Ap. Konst. ‘Divinae consortium naturae’).

Katra kristīga cilvēka dzīvi veido dabiskā un pārdabiskā dzīves daļa.

Visi sakramenti ir kristieša pārdabiskās dzīves avots.

Cilvēka dabiskai dzīvei nepieciešams ķermenis ar visām tā daļām un orgāniem.Svarīgu loma ķermeņa darbībā ir nervi sistēmai.

Savukārt cilvēka pārdabiskajā dzīvē svarīga loma ir tikumiem,kas ir kā pārdabiskās dzīves nervu sistēma.

Reizēm mēs uzskatām,ka tikums ir cilvēka darbības rezultāts.Tas nav nepareizi,bet nepilnīgi. Kristietis tiecas būt līdzīgs Dieva Dēlam, Kristum un tikumi palīdz to darīt.

Tikums ir noturīga un stingra vēlme, darīt labu.

Pieņemot sakramentus, Dievs dāvā cilvēkam spēju dzīvot pārdabisku dzīvi.

Ar kristību cilvēkam tiek dāvāti trīs tikumi: ticība,cerība un mīlestība, kurus sauc par dievišķajiem tikumiem.(1. Kor, 13,13)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vēl pastāv četri kardinālie tikumi: gudrība, taisnīgums, drosme, mērenība.

Dievišķie tikumi.
Dievišķie tikumi.
Orģinālnosaukums.
Nozīme
Simboli.
Ticība
Lat. fides
Saprast ar sirdi,atsaukties Dieva aicinājumam,izturēt ticības grūtībās un šaubās, pasludināt Dieva vēsti.
Grāmata, degoša svece, jērs, balodis.
Cerība
Lat.esperantia
Gribēt ar sirdi, uzticēties Dievam, cerēt uz Jēzus atnākšanu, nepadoties šaubām un bailēm.
Enkurs, kuģis, sirds, tornis.
Mīlestība
Lat. caritas
Just ar sirdi,pieņemt Dieva mīlestību,dāvāt mīlestību citiem,sevi atdot,neapskaust.
Augļi, bērni,sirds, maize.Komentāri

Populāras ziņas