4.klase


25.03. līdz 14.20 šo mācību stundu ir apmeklējuši:
Anita,
Agnese,
Justīne 😀👍

Līdzība par sinepju graudu.

 Šīs tikšanās tēma ir līdzības. 
Var strādāt šajā blogā vai Google diskā https://docs.google.com/document/d/1hvtgb3DOPcvNTD_EtldW8XBGREF-CUFChHzVhFz6no0/edit?usp=sharing
Lai izpildītu darbu, Tev vajadzīga Bībele(atrodama arī www.bibele.lv).
  1. Atrodi zem uzdevuma sadaļu "komentāri" un iekopē visu nodarbības tekstu tajos.
  2. Ieraksti savu vārdu, uzvārdu, klasi un e-pasta adresi.
  3. Izpildi uzdevumus, ievietojot vārdus, iekopējot pareizās atbildes un atbildot uz jautājumiem.
  4. Pirmajam uzdevumam izmanto vārdus zem uzdevuma.
  5. Otrajam uzdevumam Tev vajadzīga Bībele. Atrodi līdzību(atceries, ka Bībelei, tāpat kā jebkurai grāmatai ir satura rādītājs un ka Bībelei ir divas lielās daļas).Izlasi līdzību un mēģini atstāstīt saviem vārdiem.Atceries, ko lasīji pirmajā uzdevumā - līdzība ir jātulko, lai saprastu.Tagad iztulko līdzību, iekopējot ar burtiem nummurētos izteikumus pretī cipariem numurētajiem izteikumiem.Paraugs:1. Sinepju graudiņš tiek iesēts. D.Dieva Vārds ar Jēzu nāk pasaulē.
  6. Trešajā uzdevumā - atbildi uz jautājumiem.
Līdz 27.03. publicē to kā komentāru.
Ja iespējams, izprintē aizpildīto darba lapu un ievieto to mapē.
Lai izdodas!

Paldies - m.Diāna.

...........................................

....................................4.kl.Kungs māca līdzībās.Sinepju sēkliņa.


1.Aizpildi tukšās vietas, izmantojot vārdus zem uzdevuma!

Jēzus Bībelē bieži runā ....................................................... .Tā Viņš stāsta par ........................................ un par to, kā Dievs darbojas .............................. dzīvēs. Stāstot Jēzus lieto ..................................... ar lietām ,kuras cilvēki sastop ..................................... .Līdzība vispirms ir ................................., lai ........................., ko Jēzus domā.

Līdzībās; Dievu; cilvēku; salīdzinājumus; ikdienā; jātulko; saprastu.

2. Izlasi līdzību par sinepju sēkliņu Mateja Ev.13,31-32.

Sakārto līdzības un to skaidrojumus, iekopējiet skaidrojumus pie līdzības vārdiem.
Piemērs: 1. Sinepju graudiņš tiek iesēts. D) Dieva Vārds ar Jēzu nāk pasaulē.


1. Sinepju graudiņš tiek iesēts. A) Cilvēki klausās Dieva Vārdu.

2. Sākumā mazs. B) Cilvēki atrod dienišķo maizi.

3. Auglīga zeme. C) Dieva Valstība izplatās.

4. Ieaug. D) Dieva Vārds ar Jēzu nāk pasaulē.

5. Putni atrod pajumti un E) Sākumā maz sekotāju.

būvē ligzdas. 

3. Atbildi uz jautājumiem!
Kas palīdz sinepju graudiņam augt?

.................................................................................................................................

Kas palīdz augt Dieva Valstībai?

..................................................................................................................................

Kas traucē augt Dieva Valstībai?

....................................................................................................................................

27.03.2020


Šodien turpināsim mācīties par Jēzus līdzībām
Darbiņu varat pildīt blogā https://dievadraugi.blogspot.com/ vai
nosūtot tekstu uz noelaop@gmail.com

NEAIZMIRSTIET  UZRAKSTĪT VĀRDU, UZVĀRDU UN E-MAILA ADRESI!

Paldies un svētīgu nedēļas nogali!...........................................

....................................4.kl.


Cel māju uz klints!


1.Lasi Mateja Evanģeliju 7,24-27 un ieraksti trūkstošos vārdus!

 Tāpēc ikviens, kas šos Manus vārdus dzird un .................., pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu cēlis................... . Kad stiprs lietus lija un straumes nāca un vēji pūta un gāzās šim namam virsū, nams tomēr............................; jo tas bija celts uz klints. Un ikviens, kas šos Manus vārdus dzird un nedara, pielīdzināms...................... , kas savu namu cēlis uz smiltīm. Kad stiprs lietus lija un straumes nāca un vēji pūta un gāzās namam virsū, tad tas.........................; un posts bija liels." Un notika, kad Jēzus šos vārdus bija beidzis runāt, ļaudis ............................... par Viņa mācību, jo Viņš tos mācīja kā tāds, kam vara, un ne kā viņu rakstu................................ .


Paskaidro līdzību!

1.Kas ir klints?(apvelc pareizo)

Jēzus Kristus; labas domas; Dieva baušļi; Dieva mīlestība; planšete; spēks; zināšanas; paļāvība uz Dievu; vara.

2.Kas ir smiltis?(apvelc pareizo)

Bagātība; sadraudzība; egoisms;

prieks; ķieģeļi; zināšanas;

koks; Dieva bijāšana; i-pads.2.Atrodi 18.psalma 3.pantu, pārraksti un iemācies. 


3.Līdzība par sējēju un sēklu.

Raksti uz līnijām tekstu, atbilstoši prasītajam! Lieto Bībeli!Komentāri

Populāras ziņas