Jēzus kristīšana

Šodien,30.janvārī, runājam par Jēzus Kristīšanu un par Kristības Sakramentu.
Jāzeps bija galdnieks. Arī Jēzus iemācījās galdnieka amatu. Viņa brālēns Jānis, Elizabetes un Caharijas dēls bija atstājis tēva mājas un kļuvis par pravieti(cilvēks, kurš paredz notikumus nākotnē).Viņš ticēja Dievam, dzīvoja tuksnesī ļoti vienkāršu dzīvi. Jānis aicināja cilvēkus nožēlot grēkus ( visus sliktos darbus) un pieņemt kristību, iegremdējoties upes Jordānas ūdeņos. Pie Jāņa nāca simtiem cilvēku, nožēloja grēkus, pieņēma kristību un centās kļūt par labiem cilvēkiem. Daudzi jautāja Jānim vai viņš ir Dieva izraudzītais vadonis-Mesija?” Nē”, atbildēja Jānis.” Es tikai sagatavoju ceļu Dieva Dēlam.” ”Es jūs kristīju ar ūdeni, bet tas, kurš nāks pēc manis, kristīs ar uguni un zobenu."
Kādu dienu Jānis ieraudzīja Jēzu nākam pie viņa un teica: „Tas ir Dieva Jērs, kas atbrīvos pasauli no grēkiem!” Jānis nometās ceļos un teica: „Man vajadzētu tikt Tevis kristītam, bet Tu nāc pie manis.” Jēzus atbildēja: „Visā jānotiek Dieva prātam!”
Jānis kristīja Jēzu un, kad pār Jēzus galvu lija ūdens, no debesīm nolaidās gaismas apmirdzēts putns-balodis, kura izskatā Dievs sūtīja Svēto Garu.Un no debesīm atskanēja balss: „Šis ir mans mīļais Dēls, uz ko man labs prāts! Viņu klausiet!”
Tādā veidā  tika iedibināts pirmais sakraments(svētā zīme)- kristība. Tā kā Jēzus lika sevi kristīt, tad katrs, kurš grib kļūt par Dieva bērnu pieņem svēto kristību. Katoļu baznīcā ir 7 sakramenti.
Kristībās cilvēks piedzimst no jauna par Dieva bērnu.
Kristības sakraments atbrīvo no iedzimtā grēka un no visiem grēkiem, kas izdarīti pirms kristības.
Kristīt var bīskapi, priesteri, diakoni, bet vajadzības gadījumā-katrs cilvēks.
Kristot jādara tā: lejot ūdeni bērnam vai pieaugušajam uz galvas, jāsaka: „………………(vārds), es tevi kristīju Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā.”
Kristības sakramenta redzamā zīme ir ūdens.
Kristīt var tikai vienreiz.
Pie kristībām cilvēkam dod vārdu, kurš var būt arī kā otrais vārds. Parasti tas ir kāda svēta cilvēka vārds. Šis cilvēks debesīs ir mūsu aizstāvis. Kristībās kristāmajam jābūt krustvecākiem, kuri ir katoļi.Krustvecāki uzņemas līdzatbildību par kristāmā garīgo audzināšanu.
Kristībās kristāmais saņem sveci, kura tiek iedegta no Lieldienu sveces. Šo sveci var aizdedzināt savā vārda dienā, kristības dienā un nāves brīdī.
Pieaudzis cilvēks apliecina savu ticību ar ticības apliecību. Katru gadu mēs atjaunojam savu ticības solījumu Lieldienās-Kristus Augšāmcelšanās svētkos, turot rokās iedegtu savu kristību sveci.

Komentāri

Populāras ziņas