Ak,nāciet Viņu pielūgt...

Pāvests Benedikts XVI., 2011.

Divas sievietes Betlēmē, vēsturiskajā Jēzus dzimšanas vietā,2011.Un tie, kuriem aizliegts pielūgt Pestītāju.

Upuris pie teroristu bombardētās Sv.Terēzes baznīcas Nigērijā Ziemssvētku dienā, 2011.

Teroristu bombardētā baznīca Kairā, Ēģiptē, 2011.
Kristus Dzimšanas svētku Vigilijas vakars mūsu klostera kapelā.
Bērni mūsu klostera kapelā, 24.12.2011.Kungs, dāvā mieru cilvēku sirdīs un pasaulē!Komentāri

Populāras ziņas