Maizes pavairošana.

Jēzus izdarītās dziedināšanas atstāja lielu iespaidu. Cilvēku pūļi sekoja Viņam un mācekļiem.Jēzus šķiet kā jaunais Mozus, kurš vada Dieva tautu.Un kā Mozus Viņš uzkāpj kalnā. Jēzus apsēžas un cilvēki gaida mācību.Varbūt Jēzus arī runāja šai brīdī.Tomēr izšķirošais brīdis ir pēc maizes pavairošanas notikuma, kuru šodien lasām un pārdomājam.
Tas atgādina par principu, kuru piemin Kirils no Jeruzalemes mistagoģiskajās katehēzēs: mistērijas skaidrojums seko pašai mistērijai.
Sv.Kirils raksta:" Patiesie un ilgotie Baznīcas bērni!Jau sen vēlējos jums izskaidrot garīgo un debešķīgo mistēriju.Un tomēr es zināju, ka redzēt nozīmē vairāk kā dzirdēt, tāpēc gaidīju līdz šim brīdim.Ar svēto Kristību jūs esat atvērušies vārdiem.Un tagad es jūs ņemšu pie rokas un vadīšu mirdzošajās un smaržīgajās Paradīzes pļavās."
Jēzus dāvā cilvēkiem brīnumu un tad parāda, ka šis brīnums nozīmē daudz vairāk, kā cilvēki redz. Maize, ko Jēzus dāvā, ir Viņa Miesa, kas atdota par pasauli.
 

Komentāri

Populāras ziņas