Svētā Krusta pagodināšana.

 " Jo vēsts par krustu ir ģeķība tiem, kas pazūd, bet mums, kas topam izglābti, tas ir Dieva spēks."  (Kor 1:18)

Ko nozīmē - " paaugstināt krustu"? 
Vai nav pretrunīgi - pagodināt moku rīku?Apustulis Pāvils saka: "  Bet mēs sludinām Kristu, krustā sisto, kas jūdiem apgrēcība un pagāniem ģeķība."(1.Kor 1:23)
Kristieši nepagodina kaut kādu krustu, bet krustu, kuru Jēzus ar savu upuri, bezgalīgas mīlestības zīmi un augli, darījis svētu.
Lai atbrīvotu cilvēci no grēka un nāves verdzības, Kristus pie krusta izlēja savas asinis.

No pazušanas zīmes krusts kļuvis par svētības zīmi, no nāves simbola par mīlestības attēlu, mīlestības, kura uzvarējusi naidu un vardarbību, atnesusi mūžīgu dzīvi.
"O Crux, ave spes unica!Svētais Krusts, mūsu vienīgā cerība!" tiek dziedāts liturģijā.


Pāvests Benedikts XVI. Angelus.

Komentāri

Populāras ziņas