Pūpolu svētdiena.

Gatavojamies sveikt Jēzu mājot ne vien ar pūpolu, bet arī ar īpaši krāšņi greznotiem zariem.:)
Komentāri

Populāras ziņas