Jēzu, Tu esi pasaules gaisma!

Virves vilkšana.

Kaķīšiem ir ģimene.
Šodien, 24.08. Līvbērzē notika bērnu svētki ar apm. 60 cilvēku piedalīšanos.Laiks bija jauks un spēlēs, dejās, slavēšanā, rotaļās, lekcijās un darbnīcās laiks pagāja ātri. Sv.Mise, grēksūdzes iespējas, pielūgsme un pārdomas par svarīgākajām vērtībām mūsu dzīvēs noslēdza skaisto, atvasarīgo sestdienu.Tiešām - tā vērts!Paldies!
Kas ir mums?

Mums arī ir ģimene - liels dārgums!

Komentāri

Populāras ziņas