Apgaismot.

Māsas un brāļi, redziet - svece deg Simeona rokās. Aizdedziet savas sveces no viņējās... ne tikai gaismekli savās rokās nesot,bet paši kļūstot par gaismekļiem, kas deg jūsos un apgaismo - jūs un katru, kas jums blakus.
Sv.Geriks no Ignī( ap 1080-1157)(Hl. Guerric von Igny), cisterciešu abats.

Šodienas Sv.Misē Pāvests teica:
"Paklausība un spēja sekot nav teorija,
bet tieša sekošana Dieva Vārda cilvēktapšanai."
Pāvests Francisks.


Lūgšana.


Ilgu pilno gaidu Dievs,
mūsu gaisma, mūsu glābšana,mūsu miers,  
Tu nāc mums pretī, Tu parādies mums,
kad mēs Pestīšanai  dzīvē iespēju dodam,
uztverot dziļāko nozīmi visam, ko sastopam.
Dāvā mums jaunu sirdi, 
kura nekad nepārtrauc Tevi meklēt,
lai mēs reiz varam pateikt:
" Ļauj lai Tavs kalps aiziet mierā,
jo manas acis ir redzējušas Tavu pestīšanu,
ko esi visām tautām sagatavojis."
Amen.

Aiz loga zem ielas dus tava svētā kauli.
Viņš debesīs lūdz, lai kļūsti par sauli.
K.Dimiters.
Komentāri

Populāras ziņas