Svētdienas Skolas atklāšana.


SVĒTDIENAS SKOLAS nodarbības atsāksies
4.oktobrī, plkst. 16.00.

Gaidām bērnus no 4 līdz 15 gadu vecumam.
Bērnus apmācām pēc RARZI Katehēzes centra apstiprinātām programmām.Kopīgi gatavojamies Sakramentu (Kristība, Pirmā Komūnija, Izlīgšana, Iestiprināšana)saņemšanai.Bērni mācās, atbilstoši vecuma grupai un izvirzītajam mērķim.
Pirmajā nodarbībā jābūt arī vecākiem.

Turpmāk nodarbības svētdienās 15.00 - 18.00.
Noslēgumā - Sv.Mise.
Tuvākas ziņas: 26177063(9-17)m.Diāna
vai rakstot meilu: noela_op@yahoo.de.

Komentāri

Populāras ziņas