Advents 2017 Sv.Jāzepa klosterī.

Gatavojam Adventa vainadziņus kopā ar bērniem.
 Klusumā un atturībā pavadām Adventa sākumu.Kontemplējam Dieva Vārdu.

Otrā Adventa vakars - Bībeles studijas par Augsto Dziesmu.

Komentāri

Populāras ziņas