Kāzas Kānā - ūdens top par vīnu.

Izturējis kārdinājumus, Jēzus sāka savu darbu, pārstaigāja dzimto novadu un mācīja, ka Dievs mīl visus cilvēkus un ka cilvēkiem jāmīl citam cits.
Kādu dienu Jēzus staigāja gar ezera krastu un ievēroja divus zvejniekus, Pēteri un Jāni, kuri vīlušies atgriezās no zvejas. Pēteris un Jānis neko nebija nozvejojuši. Jēzus teica, lai viņi vēlreiz dodas zvejot un izmet ezerā tīklus. Abi zvejnieki bija izbrīnīti, tomēr paklausīja. Tad Pēteris un Jānis sazvejoja tik daudz zivju, ka gandrīz nevarēja tīklus izvilkt. Pēc šī notikuma viņi atstāja visu un sekoja Jēzum.
Jēzus, viņa māte un mācekļi bija uzaicināti piedalīties kāzās. Kāzas notika Kānas ciematā, netālu no Nacaretes. Tās bija brīnišķīgas svinības – skanēja mūzika, ļaudis dejoja, baudīja mielastu, smējās un dziedāja.
Marija nejauši dzirdēja, ka divi sulaiņi sačukstas: ”Mums vairs nav vīna!”
„Tas nav iespējams!”
„Nekas nav palicis – tikai ūdens.”
„Kāzu svinības vēl tikai pusē. Ko lai dara?”
Marija zināja, ka tas būtu liels apkaunojums līgavaiņa ģimenei, ja viesiem nāktos dzert ūdeni vīna vietā.
„Pagaidiet tepat!” Marija teica sulaiņiem. Viņa aizsteidzās pie Jēzus un teica: „Viņiem vairs nav vīna!” Jēzus ilgi un cieši raudzījās mātē: „Kāpēc tu to saki man?” Marija neko neatbildēja, vien lūkojās Dēlā mierīgi un pazemīgi. ”Mana stunda vēl nav nākusi,” Jēzus turpināja. Marija pamāja sulaiņiem un sacīja: „Ko Viņš jums teiks, to dariet!” Sulaiņi samulsa. Ko te var izdarīt! Nevar tik vēlā nakts stundā nopirkt vīnu!
Jēzus norādīja uz 6 tukšiem ūdenstraukiem, kas stāvēja telpas stūrī tīrīšanai. Katrā no tiem ietilptu 100 l ūdens. ”Ejiet un piepildiet traukus ar ūdeni!” Viņš aicināja. Jēzus skatienā bija kas tāds, ka sulaiņi nevarēja nepaklausīt. Viņi katru trauku līdz malām piepildīja ar ūdeni. „Tagad smeliet un nesiet galda uzraugam.” Jēzus aicināja. ”Nest viņam ūdeni?” sulaiņi klusībā brīnījās, bet izpildīja Jēzus norādījumus. Galda uzraugs paņēma no sulaiņiem trauku, pagaršoja un sāka smaidīt. „Lielisks vīns! Labākais, ko esmu baudījis!” vīrs sauca. Kad viņš devās projām, sulaiņi metās pie ūdenstraukiem. Tie visi bija pilni ar vīnu. Galda uzraugs piegāja pie līgavaiņa un teica viņam: ”Ikviens cilvēks pa priekšu ceļ priekšā labo vīnu un, kad viesi ieskurbuši, - mazāk vērtīgo, bet tu labo vīnu esi pataupījis līdz šim .” Līgavainis bija pārsteigts. No kurienes radies šis vīns?Tas bija pirmais brīnums, ko paveica Jēzus. Viņa mācekļi saprata, ka tā ir īpaša zīme, kas apliecina Dieva dāvāto mīlestību pasaulei.
Mācību materiāli un darba lapas.

Komentāri

Populāras ziņas