10.jūnijā - svētīgā Diāna no Andalo(OP).

Šodien Baznīca svin svētīgo Diānas no Andalo un  Amatas no San Sisto piemiņas dienu.
Dominikāņu ordenī šīs svētīgās piemin kopā ar Cecīliju no Romas 8.jūnijā.
Pastāstīšu par svētīgo Diānu manu ordeņa māsu un Debesu aizbildni.
Andalo Diāna dzimusi 1200.g. Kad 1219.g. Boloņā ieradās brāļi – sprediķotāji, Diāna lūdza vectēvu viņiem palīdzēt. Viņš uzdāvināja brāļiem zemesgabalu Universitātes tuvumā. Diānas vēlmei – kā mūķenei atbalstīt brāļu sprediķus – viņas ģimene pretojās visiem līdzekļiem. Tikai Saksijas Džordānam izdevās ģimeni pārliecināt par pretējo.
1223.g. Andalo Diāna nodibināja sv. Agneses klosteri Boloņā. Ordeņa maģistra rokās viņa un vēl četras jaunas sievietes salika solījumus. Viņas atbalstīja brāļus sludināšanas darbā ar savām lūgšanām, sevišķi lūdzoties par misijām un paaicinājumiem uz ordeni.
Ir saglabājušās piecdesmit vēstules, ko Saksijas Džordāns rakstīja Diānai un visai sv. Agneses klostera kopienai: vērtīga korespondence, kas stāsta par ordeņa izplatību; apbrīnas vērta korespondence vērtīgo padomu un sirsnīgās pieķeršanās dēļ. Šīs vēstules ir dokuments, caur kuru mēs iepazīstam ordeņa sākumposma garīgumu. Tās ir viena no skaistākajām mīlestības un vienotības brāļu un māsu starpā liecība.
Diāna nomira 1236.g. 10. jūnijā. 1888.g. 8. augustā pāvests Leons XIII apstiprināja viņas godināšanu.
Svētīgo Cecīlijas, Diānas un Amatas relikvijas Sv.Agneses klosterī Boloņā.
Svētīgo Cecīlijas, Diānas un Amatas relikvijas.


Svētīgās Cecīlija, Diāna un Amata.
Lūgšana: Kungs, prieka pilni mēs svinam svētīgo jaunavu Diānas un Cecīlijas svētkus. Viņām aizbilstot, dāvā mums patiesu brāļu un māsu mīlestību. Liec mums no sirds tiekties pēc patiesības un to apliecināt savos darbos.Mēs Tevi lūdzam mūsu Kunga, Jēzus Kristus vārdā, kas arTevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda mūžu mūžos. Amen.
Speciālie lasījumi: Atkl. 19,1.5-9a (Lield. l.), Kol. 3,1-4

Evaņģēlijs: Mt. 25,1-13

Komentāri

Populāras ziņas