Sākas Svētdienas Skolas nodarbības!

Atsākas nodarbības SVĒTDIENAS SKOLĀ ! 

2011./12. gadā nodarbības katru svētdienu no 15.00-18.00.
Sākums-2.oktobrī plkst. 16.00.
Skolā uzņemam bērnus un jauniešus no 4-17 gadu vecumam.
Nodarbību norise:

15.00-16.00 teorētiskā materiāla

          apguve, darbs grupās;
16.00-17.00 pētnieciskā darba grupas, radošais darbs teorētiskā materiāla  
                       apguvei,prezentācija.
17.00-17.45 launags, filmas skatīšanās.

18.00-19.00 Sv. Mise.
Bērni tiek sagatavoti Sakramentu(Kristība, Pirmā Komūnija, Izlīgšana, Iestiprināšana) 
saņemšanai.  
Apgūstam kristīgās dzīves pamatus un praksi.Ar bērniem strādā māsas, katehēti, pedagogi, mūziķi un runas pedagogi.

Pieaugušos gatavojam individuāli vai mazās grupās.Tuvākas ziņas pa tālr. 67618736 vai 26177063;

vai rakstot meilu: noela_op@yahoo.de.
Gaidīsim!:)

.


Komentāri

Populāras ziņas