Svētie ercenģeļi Mihaēls(Miķelis), Rafaēls un Gabriēls.

Tobiass ar 3 ercenģeļiem - Mihaēlu(pa kreisi), Rafaēlu(kopā ar Tobiasu) un Gabriēlu.
Frančesko Botičini(Francesco Botticini,1466-1497)darbs.

Laudes(rīta lūgšana) 
svēto ercenģeļu Miķeļa, Rafaēla un Gabriēla svētkos.
 
V. Kungs, atver manas lūpas.
R. Lai mana mute slavē Tavu godu.

Invitatorijs.
Kungs, kura priekšā stāv eņģeļi –
Nāciet, pielūgsim Viņu!

  1. ant. Slavēsim Kungu, kuru godina eņģeļi,kam ķerubi un serafi dzied mūžībā:svēts, svēts,   svēts. (Psalmi un Canticum no 1. nedēļas svētdienas.)
  1. ant. Slavējiet Kungu, jūs, Kunga eņģeļi,
             slavējiet Viņu mūžībā.
  1. ant. Tevi slavē visi eņģeļi augstumos un
              sauc vienā balsī:
              Lai Tev skan slava, svētais Dievs.

Lasījums no Gen. 28:12- 13a.
Un viņam bija sapnis: lūk, uz zemes bija kāpnes uzslietas, bet to augšgals sniedzās debesīs, un, lūk, Dieva eņģeļi kāpa pa tām augšup un lejup. Un, redzi, tas Kungs stāvēja augšgalā un sacīja:” Es esmu Ābrahāma, Tava tēva, Dievs un Īzāka Dievs!”

Responsorijs.
V. No eņģeļu rokām paceļas vīraka smarža*
     Dieva troņa priekšā.
R. No eņģeļu rokām paceļas vīraka smarža*
     Dieva troņa priekšā.
V. Ar zelta smaržu traukiem stājas eņģeļi
     pie altāra.*
R. Dieva troņa priekšā.
V. Gods lai ir…
R. No eņģeļu rokām paceļas vīraka smarža.*
    Dieva troņa priekšā.

Benedictus – ant.
Amen, amen, es jums saku:” Jūs redzēsiet debesis atvērtas un skatīsiet Dieva eņģeļus, kuri kāpj augšup un lejup Dieva Dēla priekšā.”
Benedictus

                            Lūgšanas.

Esi slavēts, Dievs, kura troņa priekšā stāv eņģeļi. Mēs Tevi lūdzam:
                 R. Hosanna augstumos.
Tu esi sūtījis savus eņģeļus, lai tie mūs sargātu;
-         ļauj mums ar paļāvību sākt šo dienu.
Eņģeļi debesīs vienmēr skata Tavu vaigu;
-         ļauj mums pievienoties viņu slavas dziesmai.
Lai svētie eņģeļi nes Tev mūsu lūgšanas
-         un noliek upurdāvanas Tava altāra priekšā.
Sūti mums palīgā erceņģeli Mihaēlu,
-         lai viņš mūs pasargā no Sātana un viņa eņģeļiem.

Tēvs mūsu…

Žēlsirdīgais Dievs, kas brīnišķā veidā eņģeļiem un cilvēkiem uztici kalpošanas darbu, liec, lai svētie eņģeļi, kas debesīs kalpo Tavam godam, virs zemes mūs vienmēr sargātu no visa ļaunā. Mēs Tevi lūdzam…

Lai Dievs mūs svētī…

Komentāri

Populāras ziņas