Svētie Raksti un kontemplācija.19.oktobrī rekolekciju diena „ Svētie Raksti un kontemplācija”

Contemplari et contemplata aliis tradere.12.00-12.50 Svētie Raksti- lasīt, studēt, kontemplēt.

         Konference un kontemplatīvā lūgšana.

13.00-13.50 Garīgie vingrinājumi – darbs ar Svētajiem Rakstiem.

14.00-15.00  pusdienu laiks – pusdienas, atpūta.

15.00-16.00 Svēto Rakstu eksegēze.

                       Konference un kontemplatīvā lūgšana.

16.00-16.50 Garīgie vingrinājumi – satikt Dievu radībā.

17.00-17.40 Kontemplācija – lūgšana un žēlastība.

                       Konference un kontemplatīvā lūgšana.

18.00 Sv.Mise/vai Adorācija.

19.00 Vesperes.

19.30 Sv.Rakstu studijas - " Jēzus kā Svēto Rakstu un tradīcijas avots" .

Rekolekcijas vada: m.Hanna-Rita O.P.(Mg.Theol.) un m.Diāna O.P.

Rekolekciju dienas laikā iepazīsimies ar Svēto Rakstu lasīšanas un uztveres iespējām, strādāsim ar Svētajiem Rakstiem grupā un individuāli, iepazīsim un praktizēsim kontemplatīvo lūgšanu. Līdzi jāņem Bībele,pierakstu(darba) burtnīca un rakstāmlietas,ērti, klusi apavi telpām un pastaigai ārā piemērots apģērbs.Varat ņemt līdzi savu lūgšanu soliņu un tam piederošās lietas(segu, paklājiņu).Pusdienu pagatavošanai būs pieejama virtuve.

Nepieciešama spēja iekļauties noteiktajā dienas kārtībā un dienas garumā ievērot klusumu.

Rekolekciju dienā piedalās 6 dalībnieki, iespējama arī daļēja līdzdalība, pievienojoties stundu sākumā.Dalībniekiem no citām pilsētām iespējama nakšņošana.

Pieteikties līdz 18.oktobrim,rakstot meilu:noela_op@yahoo.de, norādot vārdu, uzvārdu, vecumu,draudzes piederību(ja ir),nakšņošanas vajadzības.


Komentāri

Populāras ziņas