Svētdienas Skolas atklāšana.


Svētdienas Skolas nodarbības atsāksies 
6.oktobrī 2013 plkst. 16.00.
Lūdzam ierasties kopā ar vecākiem (vai aizbildņiem).
Svētdienas Skola Betānijas dominikāņu māsu Sv. Jāzepa klosterī darbojas
svētdienās no 15.00 līdz 18.00.
Plkst.18.00 visi svinam Sv.Misi kopā ar pr. M. Ozoliņu, vecākiem un draudzi.
Gaidām bērnus no 4 līdz 17 gadu vecumam.Bērnus apmācām pēc RARZI Katehēzes centra apstiprinātām programmām.Kopīgi gatavojamies Sakramentu (Kristība, Pirmā Komūnija, Izlīgšana, Iestiprināšana)saņemšanai.
 Bērni strādā grupās kopā ar skolotājiem-māsu Diānu, māsu Terēzi, Artūru-Tomu, Irēnu,Laimu un Zandu, apgūstot zināšanas par Dievu, iepazīstot un praktizējot kristīgo pasaules apziņu.Sestdienās notiek nodarbības " Dzīvā Baznīca".
Nodarbības paredzētas bērniem,
kuri grib mācīties kalpot Baznīcā.
  • Runas, teātra māksla un kustība - gatavojoties lektora un komentatora kalpojumam;
  • Mūzikas nodarbības - dziedāšana,ritma izjūta,vienkārši mūzikas instrumenti - gatavojoties liturģiskajam korim un slavēšanas grupai;
  • Kalpošana pie altāra, liturģija - gatavojoties ministranta kalpošanai, procesijām.
Ar bērniem strādās māsas, priesteri,režisori, mūziķi.
Aicinām arī bērnus, kuri nenāk Svētdienas Skolā.
Svētdienas Skolas audzēkņi var mācīties ģitāras spēli otrdienās un/vai džambas spēli svētdienās.Trešdienās varat mācīties vācu valodas kursos.
Vecākus aicinām uz garīgiem vingrinājumiem un Svēto Rakstu studijām. Vairāk informācijas: www.betanija-op.lv.
Vasarā, kopā ar RARZI Katehēzes centru, veidojam Vasaras katehēzes nedēļas.Skat.www.KaNeLa.lv.
Pieteikties varat rakstot meilu: noela_op@yahoo.de(māsai Diānai)vai zvanot pa mob.tel.26177063 vai tel. 67618736 vai nāciet svētdienā no 15-18.

Komentāri

Populāras ziņas