19.marts - Sv.Jāzepa svētki.

Svētais Jāzeps Sv. Jāzepa klostera kapelā.

Svētā Marija, Jēzus Māte un Svētais Jāzeps nerunā daudz.Tomēr šie abi svētie daudz izsaka.Svētais Jāzeps pieminēts Mateja un Lūkas Evanģelijos kā Dāvida ciltskoka daļa - radot saikni starp ķēniņa namu un Mesiju.Sv.Jāzeps bija ticības cilvēks, uzticams dievišķo noslēpumu līdzzinātājs un liels klusētājs.Kā Svētās Marija dzīvesbiedrs, Sv. Jāzeps bijis arī Jēzus audžutēvs.Nav zināms, cik ilgi dzīvojis Jāzeps. Pēdējo reizi viņš pieminēts svētceļojumā ar 12 - gadīgo Jēzu.
Ir cilvēki, kuri daudz runā, bet neko nepasaka.Ir cilvēki, kuri ar vienu skatienu spēj daudz pateikt, pat mainīt.Svētie Marija un Jāzeps pieder šādiem cilvēkiem.Viņi daudz nerunā, bet daudz izsaka.Daudzas kristiešu paaudzes atceras šos svētos ar mīlestību un pateicību.Sv.Jāzepa oficiāla godināšana sākās 14./15. gadsimtā.1621. gadā Sv. Jāzepa svētki iekļauti kalendārā.Pāvests Pijs IX. pasludināja Sv. Jāzepu par Baznīcas aizbildni.Mēs šodien īpaši svinam Svētā Jāzepa svētkus - mūsu klostera aizbildnis ir Svētais Jāzeps.Viņš vairāk liecina ar savu esību, tāpēc šo svētku pārdomām  - dažādi svētā attēli.
Sv.Jāzeps ar mazo Jēzu.

Laikmetīgs Sv.Jāzepa attēlojums-pielūgsme.

Kontemplatīvais Jāzeps.

Meditatīvs Sv.Jāzepa un Sv. Ģimenes attēls.

Svētā Ģimene.

Sv.Jāzeps un Jēzus jaunībā.

Sv.Jāzeps - strādnieks ar Jēzu.

Sv. Jāzepa nāve.

Taisnīgā nāve.

Sv. Jāzepa sapnis(ar kaķi:).

Ikona ar liliju.

Klasiska ikona.

Komentāri

Populāras ziņas