Lai svētīgs Gavēņa ceļš!

Šodien, Pelnu trešdienā 2011.gada 10. ģenerālaudiencē Pāvests Benedikts XVI.uzsvēra kristīgās dzīves ceļa raksturu.Pāvests norādīja, ka kristīgā dzīve ir ceļš, kurš pastāv ne tik daudz likumu ievērošanā, bet  Kristus Personā, Tās pieņemšanā un sekošanā.Gavēņa svētdienas šajā liturģiskajā gadā(A) atgādinās par dzīvi kā kristības ceļu.Šis ceļš, kurā katrs kristietis Gavēņa laikā ir aicināts, pēc Baznīcas tradīcijas iezīmējas vingrinājumos.Šie vingrinājumi ir gavēšana, dāvanu došana un lūgšana.Tās ir Gavēņa ārējās zīmes, kuru būtība ir ar Dieva palīdzību atteikties no ļaunā un dzīvot pēc Evanģelija.Tas, kurš nedzīvo no Dieva vārda, arī patiesi negavē.
Pēc Katolischer Nachrichtendienst: http://www.kath.net/detail.php?id=30506
Svētīgu Gavēņa laiku jums un sev vēlot
māsa Diāna OP.

Komentāri

Populāras ziņas