Es esmu dzīvā Maize, kas nākusi no Debesīm.


Tajā laikā Jēzus sacīja jūdiem: “Es esmu dzīvā Maize, kas nākusi no Debesīm. Ja kāds ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžam. Un maize, kuru Es došu, ir mana Miesa par dzīvi pasaulei.”
Bet jūdi strīdējās savā starpā, sacīdami: “Kā Viņš var dot mums ēst savu miesu?”
Tad Jēzus viņiem teica: “Patiesi, patiesi, Es jums saku: ja jūs neēdīsiet Cilvēka Dēla Miesu un nedzersiet Viņa Asinis, jums nebūs pašiem sevī dzīves. Kas ēd manu Miesu un dzer manas Asinis, tam ir mūžīgā dzīve, un Es viņu piecelšu Pastarajā dienā.
Jo mana Miesa ir patiesa barība un manas Asinis ir patiess dzēriens. Kas ēd manu Miesu un dzer manas Asinis, tas paliek manī, un Es – viņā. Kā mani ir sūtījis dzīvais Tēvs un Es dzīvoju caur Tēvu, tā arī tas, kas mani ēd, dzīvos caur mani.
Šī ir maize, kas nākusi no Debesīm, ne tāda kā tā, ko ēda jūsu tēvi un nomira. Kas ēd šo maizi, tas dzīvos mūžīgi.”  
Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Šīs lietas ir noslēpums, jo mūsu acis redz vienu, bet saprāts - citu.
Mūsu acis redz materiālo formu, mūsu saprāts - garīgo ietekmi.
Un, ja gribat zināt, kas ir Kristus Miesa, klausieties, ko ticīgajiem saka apustuļi: tagad jūs esat Kristus Miesa un tās locekļi.
Un, ja tas tā ir, tas ir jūsu sakraments, kas atrodas uz Kunga altāra un tas ir jūsu sakraments, ko jūs saņemat.
Jūs atbildat ar " amen" , tam - kādi esat un ar " amen",  ka tie esat jūs.
Jūs dzirdat " Kristus Miesa" ir atbildat  - " amen".
Tad esiet Kristus Miesas loceklis, lai varat savu " amen" izrunāt patiesībā.
Sv. Augustīns.Sprediķis.


 

Komentāri

Populāras ziņas