Novenna Sv.Dominika godam - 7.diena.


Novenna Svētā Dominika godam.

7.diena – mīlestība pret Dievu un tuvāko.

 
Mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvībā, jo mēs mīlam brāļus; kas nemīl, paliek nāvē. Katrs, kas savu brāli ienīst, ir slepkava, un jūs zināt, ka neviens slepkava nepatur sevī mūžīgo dzīvību. No tā mēs esam nopratuši mīlestību, ka Viņš Savu dzīvību par mums ir atdevis; tad arī mums pienākas atdot savu dzīvību par brāļiem.” (1.Jāņa 3:14-16)

Mīlestība tiek piepildīta likumā un  svētais Dominiks, Dieva likuma sludinātājs, bija pilns mīlestības uguns. Visos viņa darbos parādījās mīlestība pret Dievu, un viņš lūdzās, lai iemantotu patiesu žēlsirdību un tuvākmīlestību. No šīs mīlestības izauga vēlēšanās – ciest Dieva dēļ, tā topot par garīgo mocekli. Dominiks gribēja mirt Jēzus dēļ, tik ļoti viņu bija pārņēmusi mīlestība pret Krustāsisto. Viņa  upurgatavības pilnā dzīve to pierādīja.Jaunībā viņš pārdeva savu vienīgo dārgumu – grāmatas, lai pabarotu nabagos.Viņa dzīve bija pilna apustuliskās darbības, neskatoties uz briesmām, atgriežot zudušās avis Labajam Ganam.Viņš vienmēr lūdzās par dvēselēm un gandarīja par grēciniekiem.Viens no svētā Dominika ordeņa uzdevumiem bija dvēseļu glābšana. Visu dzīvi Dominiks sludināja neticīgajiem, cerot uz mocekļa nāvi.Viņš  bija līdzcietīgs un vienmēr saglabāja maigumu, labestību un žēlsirdību.
Patiesa mīlestība pret Dievu parādās, cenšoties sekot Kristum, strādājot un cīnoties savu līdzcilvēku labā.
„ Mīļie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzīst Dievu. Kas nemīl, nav Dievu atzinis, jo Dievs ir mīlestība.” (1. Jāņa 4:7-8)

Lūdz par mums, svētais tēv Dominik!
Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam!


Lūgsimies, lai svētais tēvs Dominiks, kurš ir parādājis mums ceļu uz mūžīgo svētlaimi un ieguvis Dievam daudzas dvēseles, nodibinot  dominikāņu – sprediķotāju ordeni, lūdzas arī par mums, ka mēs , viņam sekojot, strādājam Dieva godam un dvēseļu pestīšanai. Caur Jēzu Kristu , mūsu Kungu. Amen.


Komentāri

Populāras ziņas