Novenna Sv.Dominikam - 4.diena.


Novenna Svētā Dominika godam.
4. diena - Sv.Dominika lūgšana.
Topiet Gara pilni, runādami cits uz citu psalmos, himnās un garīgās dziesmās, dziedādami un slavēdami To Kungu savās sirdīs. Pateicieties vienumēr un par visu Dievam Tēvam mūsu Kunga Jēzus Kristus Vārdā.( Ef 5:18-20)
Lūgšana bija svētā Dominika dzīves elpa, gaisma viņa ceļā, viņa svētceļojuma ceļabiedre.Viņš lūdzās vienmēr.Bērnībā viņa prieks  bija kalpošana  Svētajā Misē, Vissvētākā Sakramenta pielūgsme un  stundu lūgšanas dziedājumi. Studiju laikā viņš no lūgšanām mācījās vairāk gudrību kā  no grāmatām.Ceļojumos viņš sāka lūgties, tikko devās ceļā – Veni Creator Spiritus vai Ave Maris Stella, bet reizēm lasīja psalmus.Viņš bieži atgādināja saviem biedriem, lai viņi domātu par Dievu.Daudzas naktis svētais Dominiks pavadīja altāra priekšā lūgšanā.Viņš lūdzās dažādos veidos: reizēm guļot uz grīdas, reizēm stāvot un nometoties ceļos. Stundām ilgi viņš pavadīja krucifiksa priekšā, lokot ceļus un izplūstot dedzīgās lūgšanās. Bieži viņš izstiepa rokas krustā, no visas sirds lūdzot Dievu.” Visos darbos, studijās, badā, slāpēs, nogurumā savās sirdīs vienmēr vērsieties pie Dieva” viņš teica.

Lūdz par mums, svētais tēv Dominik!
Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam!
Lūgsimies: Dievs, lai svētā Dominika, mūsu tēva un garīgā aizbildņa, lūgšanas atbrīvotu mūs no visa ļauna un vairotu garīgos labumus.Mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.Amen.


Komentāri

Populāras ziņas