Novennas 5.diena - lūgšanas gars.


Novenna Svētā Dominika godam.
5.diena - lūgšanas gars.

„ Patiesības likums bija viņa mutē, un nekāda ļaunuma, nedz netaisnības nebija uz viņa lūpām. Mierīgi un ar atklātu sirdi viņš virzījās Man pa priekšu un atgrieza daudzus no grēkiem.” (Maleahija grām. 2:6)
Kā nesavaldīga mēle iznīcina lūgšanas garu, svētais Dominiks mīlēja klusumu un mieru, kurā viņš bija vienots ar Dievu. Tuvs viņa draugs Viljams no Montseratas (William von Montserrat) teica, ka „ Dominiks vienmēr sargāja ordeņa likumu un kārtības noteikto klusēšanas paradumu, atturējās no liekiem vārdiem un runāja par Dievu vai ar Dievu”.
Dominiks rūpējās par jūtu dzīvi un pastāvīgi baroja savu dvēseli ar garīgo lasīšanu.Viņa grāmatas bija Bībele un tuksnešu tēva Kasiana konferences.Svētos Rakstus viņš vienmēr nēsaja līdzi un lika tos lasīt arī saviem garīgajiem bērniem.Vakariņu laiks tika lietots reliģiskai lasīšanai, lai dvēseles tiktu pabarotas ar Dieva Vārdu.
„ Jo mēs visi daudzējādi klūpam. Ja kāds vārdā neklūp, tas ir pilnīgs vīrs, spējīgs savaldīt savu miesu.” (Jēkaba 3:2)

Lūdz par mums, svētais tēv Dominik!
Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam!

Lūgsimies: svētais tēv Dominik, palīdzi mums vienmēr ar mīlestību un cieņu izturēties pret citiem, neievainot un neapvainot nevienu,skarbi un stingri izturēties vienīgi pret sevi un saviem grēkiem, bet pret savu tuvāko vienmēr  izturēties maigi un draudzīgi, līdzinoties mūsu Pestītājam, būt žēlsirdīgam un piedodošam.Caur Kristu, mūsu Kungu. Amen.Komentāri

Populāras ziņas